СЛИЧНОСТ
Почетни тест А
     
Почетни тест B
Талесова теорема
Сличност фигура
Сличност троуглова
Сличност - ставови
Правоугли троугао
Однос површина ...
Контролни тест А
Контролни тест B
ТАЧКА, ПРАВА, РАВАН
Тачка и права
Раван
Однос две праве
Однос праве и равни
Однос две равни
Диедар
Ортогонална пројекција
Рогаљ, триедар
Полиедар
Контролни тест A
Контролни тест B
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ
Линеарна једначина
Еквивалентност ...
Jедначинa a∙x = b
Примена ...
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
1. писмени задатак A
1. писмени задатак B
Линеарне неједначине
Еквивалентне ...
Решавање неједначина
Контролни тест А
Контролни тест B
ПРИЗМА
Oсновни појмови
Врсте призми
Висина и дијагонала
Површина призме
Запремина призме
Контролни тест A
Контролни тест B
2. писмени задатак A
2. писмени задатак B
ПИРАМИДА
Oсновни појмови
Површина пирамиде
Запремина пирамиде
Контролни тест A
Контролни тест B
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА
Функција y = kx + n
График
Паралелни графици
Угао графика
Нуле функције
Контролни тест A
Контролни тест B
СТАТИСТИКА
Средња вредност
Хистограм
Статистичка процена
Контролни тест A
Контролни тест B
3. писмени задатак A
3. писмени задатак B
СИСТЕМИ ЈЕДНАЧИНА
Једначина са две неп.
Систем две једначине
Еквивалентни системи
Графички приказ
Графички начин ...
Mетодa супротних ...
Mетодa замене
Примена система
Контролни тест А
Контролни тест B
ВАЉАК
Основни појмови
Површина ваљка
Запремина ваљка
Контролни тест A
Контролни тест B
КУПА
Основни појмови
Површина купе
Запремина купе
Контролни тест A
Контролни тест B
ЛОПТА
Лопта, површина лопте
Запремина лопте
Контролни тест A
Контролни тест B
4. писмени задатак A
4. писмени задатак B
Финални тест А
Финални тест B
МАТУРСКИ ТЕСТОВИ
Матурски тест A
Матурски тест B

Мултимедијална радионица KVARK MEDIA, Београд

011/666-2-343

Почетна ON LINE курсеви - куповина CD/DVD За школе Наручивање Преузимање Контакт

Пријава Регистрација


Услови коришћења
Често постављена питања

Facebook YouTube Skype
KVARK MEDIA

тел: 011/666-2-343
моб: 063/86-12-456
Београд, Омладинска 15
info@profa.rs