РЕАЛНИ БРОЈЕВИ
Почетни тест А
     
Почетни тест B
Квадрат броја
Квадратни корен
Jедначина x² = а
Ирационални бројеви
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Скуп реалних бројева
Бројевна оса
Приближна вредност
Својства операција
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА
Питагорина теорема
Конструкцијски задаци
Примена - правоугаоник
Примена на квадрат
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Jеднакокраки троугао
Jеднакостранични тро.
Примена на ромб
Jеднакокраки трапез
Kонструкције
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
1. писмени задатак А
1. писмени задатак B
СТЕПЕНОВАЊЕ
Појам степена
Множење степена
Дељење степена
Степен производа
Степен количника
Степен степена
Контролни тест А
Контролни тест B
МНОГОУГАО
Појам многоугла
Број дијагонала
Збир унутрашњих углова
Збир спољашњих углова
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Правилни многоуглови
Карактеристични тро.
Правилни шестоугао
Конструкција
Површина
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
2. писмени задатак А
2. писмени задатак B
ПОЛИНОМИ
Oсновни појмови
Сабирање полинома
Одузимање полинома
Призвод монома
Множење полинома
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Разлика квадрата
Квадрат бинома
Растављање полинома
Примена растављања
Контролни (2. део) A
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) A
Контролни тест (све) B
ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Координатни систем
Растојање тачака
Функција
График
Директна пропорци.
График директне про.
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Обрнута пропорци.
График обрнуте про.
Пропорција
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
3. писмени задатак А
3. писмени задатак B
КРУГ
Централни и перифери.
Конструкција тангенте
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Обим круга
Дужина кружног лука
Површина круга
Површина исечка
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
СЛИЧНОСТ
Самерљиве дужи
Размера дужи
Пропорционалне дужи
Дељење дужи
Дељење у размери
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Талесова теорема
Сличност фигура
Сличност троуглова
Сличност - ставови
Примена сличности
Однос површина
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
4. писмени задатак А
4. писмени задатак B
Финални тест А
Финални тест B

Мултимедијална радионица KVARK MEDIA, Београд

011/666-2-343

Почетна ON LINE курсеви - куповина CD/DVD За школе Наручивање Преузимање Контакт

Пријава Регистрација


Услови коришћења
Често постављена питања

Facebook YouTube Skype
KVARK MEDIA

тел: 011/666-2-343
моб: 063/86-12-456
Београд, Омладинска 15
info@profa.rs