ЦЕЛИ БРОЈЕВИ (1)
Почетни тест А
     
Почетни тест B
Скуп целих бројева Z
Супротни бројеви
Апсолутна вредност
Сабирање у скупу Z
Одузимање у скупу Z
Једначине
Неједначине
Контролни тест А
Контролни тест B
ТРОУГАО (1)
Појам троугла
Унутрашњи углови
Спољашњи углови
Врсте троуглова
Однос страница троугла
Однос страница и углова
Врсте троуглова
Контролни тест А
Контролни тест B
1. писмени задатак A
1. писмени задатак B
ЦЕЛИ БРОЈЕВИ (2)
Множење у скупу Z
Дељење у скупу Z
Једначине
Неједначине
Контролни тест А
Контролни тест B
ТРОУГАО (2)
Подударност (СУС и УСУ)
Подударност (ССУ и ССС)
Конструкције
Описана кружница
Уписана кружница
Висине и ортоцентар
Тежишне дужи
Контролни тест А
Контролни тест B
2. писмени задатак A
2. писмени задатак B
РАЦИОНАЛНИ БР. (1)
Скуп Q
Децимални запис
Сабирање
Одузимање
Једначине
Неједначине
Контролни тест А
Контролни тест B
ЧЕТВОРОУГАО
Појам четвороугла
Углови четвороугла
Паралелограм
Правоугаоник
Квадрат
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Ромб
Уписана кружница
Конструкција ромба
Трапез
Делтоид
Рекапитулација
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
3. писмени задатак A
3. писмени задатак B
РАЦИОНАЛНИ БР. (2)
Мешовити бројеви
Множење (облик p/q)
Множење дец. бројева
Дељење
Двојни разломци
Контролни тест А
Контролни тест B
ПОВРШИНА ФИГУРА
Појам површине
Јединице површине
Површина правоуга.
Површина паралело.
Површина троугла
Површина трапеза
Површина четвороугла
Контролни тест А
Контролни тест B
РАЦИОНАЛНИ БР. (3)
Једначине
Неједначине
Проценати
Примена процената
Контролни тест А
Контролни тест B
4. писмени задатак A
4. писмени задатак B
Финални тест А
Финални тест B

Мултимедијална радионица KVARK MEDIA, Београд

011/666-2-343

Почетна ON LINE курсеви - куповина CD/DVD За школе Наручивање Преузимање Контакт

Пријава Регистрација


Услови коришћења
Често постављена питања

Facebook YouTube Skype
KVARK MEDIA

тел: 011/666-2-343
моб: 063/86-12-456
Београд, Омладинска 15
info@profa.rs