Скупови
Приказивање скупова
     
Подскупови
Пресек скупова
Унија скупова
Разлика скупова
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Скуп природних бројева
Пресликавање
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
Скупови тачака
Основни појмови
Полуправа, дуж
Полураван
Конвексни ...
Пресек, унија, разлика
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Изломљена линија
Кружница и круг
Круг и права
Дискусија ...
Узајамни положаји
Дискусија ...
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
1. Писмени задатак A
1. Писмени задатак B
ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА
Појам дељивости
Својства дељивости
Дељивост декадним ...
Дељење са 2
Дељење са 5
Дељење са 3
Дељење са 4
Дељење са 9
Дељење са 25
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Прости и сложени ...
Растављање бројева ...
Заједнички делилац
Заједнички садржалац
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
УГАО
Угаона линија, угао
Централни угао
Тетива кружнице
Упоређивање углова
Врсте углова
Сабирање углова ...
Одузимање углова ...
Комплементни углови
Суплементни углови
Мерење углова
Сабирање и одузимање
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Суседни углови
Упоредни углови
Унакрсни углови
Углови са паралелним
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
2. писмени задатак А
2. писмени задатак B
РАЗЛОМЦИ (1)
Врсте разломака
Проширивање разломка
Скраћивање разломка
Упоређивање разломака
Бројевна полуправа
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Децимални облик
Коначни и бесконачни
Графички приказ
Претварање децималног
Приближна вредност
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
РАЗЛОМЦИ (2)
Сабирање разломака
Одузимање разломака
Сабирање децималних
Одузимање децималних
Једначине
Неједначине ...
Неједначине
Контролни тест А
Контролни тест B
3. писмени задатак А
3. писмени задатак B
РАЗЛОМЦИ (3)
Множење разломака
Дељење разломака
Множење децималних
Дељење децималних
Контролни (1. део) А
Контролни (1. део) B
Једначине
Неједначине
Контролни (2. део) А
Контролни (2. део) B
Аритметичка средина
Размера
Контролни (3. део) А
Контролни (3. део) B
Контролни тест (све) А
Контролни тест (све) B
ОСНА СИМЕТРИЈА
Осносиметричне фигуре
Пресликавање
Број оса симетрија
Симетрала дужи
4. писмени задатак A
4. писмени задатак B
Симетрала угла
Углови са нормалним
Контролни тест А
Контролни тест B
Финални тест А
Финални тест B

Мултимедијална радионица KVARK MEDIA, Београд

011/666-2-343

Почетна ON LINE курсеви - куповина CD/DVD За школе Наручивање Преузимање Контакт

Пријава Регистрација


Услови коришћења
Често постављена питања

Facebook YouTube Skype
KVARK MEDIA

тел: 011/666-2-343
моб: 063/86-12-456
Београд, Омладинска 15
info@profa.rs