ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ
Почетни тест А
     
Почетни тест B
По хиљаду до милион
Степени броја 10
Упознавање бројева ...
Записивање ...
Месна вредност цифре
Декадне јединице ...
Бројеви преко милион
Уређеност скупа N
Бројевна полуправа
Контролни тест А
Контролни тест B
САБИРАЊЕ И ОДУ. (1)
Појам сабирања ...
Веза сабирања ...
Сабирање у неколико ...
Одузимање у неколико
Писмено сабирање
Писмено одузимање
Контролни тест А
Контролни тест B
1. писмени задатак A
1. писмени задатак B
ПОВРШИНА ФИГУРА
Упоређивање површи
Мерење површи
Јединице за површину
Веће јединице
Повр. правоугаоника
Површина квадрата
Контролни тест А
Контролни тест B
САБИРАЊЕ И ОДУ. (2)
Изводљивост ...
Особине сабирања
0 и 1 код сабирања ...
Зависност збира ...
Непромењивост збира
Зависност разлике (1)
Зависност разлике (2)
Непромењивост разлике
Једначине, неједначине
Контролни тест А
Контролни тест B
2. писмени задатак A
2. писмени задатак B
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉ. (1)
Појам множења и ...
0 и 1 при множењу и ...
Множење декадном ...
Дељење декадном ...
Множење (2387 ∙ 4)
Дељење (6735 : 5)
Замена места и ...
Множење и дељење ...
Дељење са остаком
3. писмени задатак A
3. писмени задатак B
Множење (258 ∙ 36)
Дељење (72744 : 42)
Множење (345 ∙ 237)
Контролни тест А
Контролни тест B
КВАДАР И КОЦКА
Геометријска тела
Квадар
Коцка
Мрежа квадра
Површина квадра
Површина коцке
Контролни тест А
Контролни тест B
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉ. (2)
Зависност производа
Зависност количника
Редослед рачунских ...
Математички изрази
Једначине
Неједначине
Контролни тест А
Контролни тест B
4. писмени задатак A
4. писмени задатак B
РАЗЛОМЦИ
Неки разломци
Примена разломака
Упоређивање разломака
Контролни тест А
Контролни тест B
ЗАПРЕМИНА ТЕЛА
Запремина тела
Јединице запремине
Литар
Запремина коцке
Запремина квадра
Контролни тест А
Контролни тест B
Финални тест А
Финални тест B

Мултимедијална радионица KVARK MEDIA, Београд

011/666-2-343

Почетна ON LINE курсеви - куповина CD/DVD За школе Наручивање Преузимање Контакт

Пријава Регистрација


Услови коришћења
Често постављена питања

Facebook YouTube Skype
KVARK MEDIA

тел: 011/666-2-343
моб: 063/86-12-456
Београд, Омладинска 15
info@profa.rs