УВОД У БИОЛОГИЈУ
Увод у биологију
Како се постаје биолог
Микроскоп ...
Контролни тест
ЋЕЛИЈА
Ћелија – увод
Облик ћелије
Грађа ћелије
Посматрање ћелије
Сличности и разлике
Грађа организама
Контролни тест A
Контролни тест B
НИЖЕ БИЉКЕ
Организми ниже ...
Организми без једра
Тромесечни тест А
Тромесечни тест B
Алге
Гљиве
Лишајеви
Контролни тест A
Контролни тест B
ВЕГЕТАТИВНИ ОРГАНИ
Увод
Корен – облик
Корен – грађа
Стабло – облик
Стабло – грађа
Лист – облик
Лист – грађа
Контролни тест A
Контролни тест B
Тромесечни тест А
Тромесечни тест B
Полугодишњи тест А
Полугодишњи тест B
ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ
Фотосинтеза
Дисање
Транспирација
Растење биљака
Померање биљака
Контролни тест А
Контролни тест B
РАЗМНОЖАВАЊЕ
Начини размножавања
Генеративни органи
Цвет – грађа
Цвет – морфологија
Опрашивање
Оплођење
Плод – грађа
Врсте плода
Семе
Клијање семена
Вегетативно размножа.
Контролни тест А
Контролни тест B
Тромесечни тест А
Тромесечни тест B
ВИШЕ БИЉКЕ
Организми више ...
Маховине
Папрати
Голосеменице
Скривеносеменице
Монокотиледоне биљке
Дикотиледоне биљке
Контролни тест А
Контролни тест B
ЗНАЧАЈ БИЉАКА
Јестиве биљке
Лековите биљке
Отровне биљке
Заштита биљака
Контролни тест A
Контролни тест B
Тромесечни тест А
Тромесечни тест B
Полугодишњи тест А
Полугодишњи тест B
Финални тест А
Финални тест B

Мултимедијална радионица KVARK MEDIA, Београд

011/666-2-343

Почетна ON LINE курсеви - куповина CD/DVD За школе Наручивање Преузимање Контакт

Пријава Регистрација


Услови коришћења
Често постављена питања

Facebook YouTube Skype
KVARK MEDIA

тел: 011/666-2-343
моб: 063/86-12-456
Београд, Омладинска 15
info@profa.rs